Treindustrien_Banner_Ferdig.jpg

Fornybar og bærekraftig grønn industri

Aktuelt

Høring NTP Stortinget 2.png

NTP: Forutsigbarhet er nøkkel til industriutvikling

Nasjonal Transportplan setter viktige rammebetingelser for norsk treindustri. Vi trenger tiltak for å få gods over på bane, og flaskehalser på veinettet må utbedres for effektiv og mer miljøvennlig transport. Se vårt høringsinnspill her. 

Treindustrien representerer den tremekaniske industrien i Norge.

Våre medlemmer produserer:

  • Trelast, limtre, impregnert, bygningselementer, emballasje og halvfabrikata til annen treindustri
  • Råvarer til treforedling, spon- og fiberplater og energiprodusenter
  • Energi (varme)

Våre medlemmer

Kart