Treindustrien_Banner_Ferdig.jpg

Fornybar og bærekraftig grønn industri

Aktuelt

høring stortinget klimamelding.png

Treindustriens innspill til Klimaplanen

Treindustrien deltok på høringen i energi- og miljøkomiteen på Stortinget om Klimaplan 2021-2030. Treindustrien er en del av klimaløsningen og vil ha en forutsigbar og ambisiøs klimaplan. 

Treindustrien representerer den tremekaniske industrien i Norge.

Våre medlemmer produserer:

  • Trelast, limtre, impregnert, bygningselementer, emballasje og halvfabrikata til annen treindustri
  • Råvarer til treforedling, spon- og fiberplater og energiprodusenter
  • Energi (varme)

Våre medlemmer

Kart